Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Velkommen i Glitner

Glitner

Glitner er et fritidstilbud til eleverne fra børnehaveklassen til og med 3.klasse.

Der er tilknyttet en leder og 3 fastansatte pædagogiske medarbejdere. Det er er en målsætningen at såvel leder samt mindst 1 af de pædagogiske medarbejdere har en uddannelsesbaggrund som pædagog.

Lederen og den pædagog der er ansat har det primære ansvar for 2 klasser hver. D.v.s. at de er særlig opmærksomme på, hvordan eleverne i klassen trives og udvikles. I forhold til forældresamarbejdet lægger vi stor vægt på åbenhed og gensidig kontakt, hvor vi bl.a. videregiver oplevelser, problemstillinger, trivsel og udvikling.

Forældremøder holdes fælles med skolen.

Glitner har eget lokale, men bruger også børnehaveklassens lokale og samlingssalen Valhalla, når denne er ledig. Desuden kan klasselokalerne benyttes efter aftale med personalet. Derudover bruger vi hele skolens udeareal.

ÅBNINGSTIDER

Glitner er åben på alle skoledage om morgenen 6.30-8.00 og igen fra skoleskema slut til kl.17. Fredag til kl. 16.30. På skolefri dage har Glitner åbnet fra kl.6.30-17 17 mandag til torsdag og fredag kl.16.30.

Der er lukket i efterårsferien, dagene mellem jul og nytår, vinterferien, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og i sommerugerne 28, 29 og 30. Grundlovsdag lukkes kl. 12.

DE PÆDAGOGISKE RAMMER

Når børnene er i Glitner forsøger vi at skabe tryghed og forudsigelighed, samt lærer dem at respektere og tage hensyn til hinanden.

Vi lægger stor vægt på den frie leg, hvor igennem børnene lærer de sociale spilleregler at kende. Det er også i den frie leg at børnene opbygger venskaber. Personalet hjælper med til at skabe legemiljøer på tværs af klasserne og opfordrer til relationer udenfor egen klasse, da det styrker fællesskabet. 

Børnene vil gennem dialog lære at løse deres konflikter med støtte og opbakning fra en voksen.

Vi lærer børnene ”god tone”. Der lægges vægt på en god omgangstone, når man taler til og om hinanden. Det er vigtigt, at barnet lærer at sætte ord på egne følelser, da de derigennem lærer at udtrykke egne oplevelser.

Det er vigtigt at barnet lærer at lytte – hvilket er gode egenskaber til b.la. konflikthåndtering.

EFTERMIDDAGSMAD

I Glitner serveres eftermiddagsmad og forældrene skiftes til at komme med mad til måltidet. Der udarbejdes en liste med og navn og menu til forældrene, og denne liste sendes på mail til alle i god tid. Der er mulighed for at bytte internt, husk blot at give besked til Glitners personale, så vi ved hvem der har mad med.

Menuplanen er udarbejdet i samarbejde med en diætist.​

.

Eftermiddagsmaden er et supplement til madpakken, som skal være med til at give energi til resten af eftermiddagen.

Så vidt muligt forberedes eftermiddagsmaden sammen med nogle af børnene, så de derved lærer noget om samarbejde, hygiejne samt at være betydningsfulde for fællesskabet.

Da fordybelse i aktivitet og leg er vigtigt for børnene er det blevet besluttet at maden serveres fra rullebordet og børnene kan få måltidet, når det passer dem bedst i aktiviteten.Maden spises ved bordene på gangen foran Glitner og er et tilbud der varer ca. 1/2 time fra kl.14-14.30 - fredag kl.13.30 

De voksne opfordrer naturligvis børnene til at komme i tidsrummet og spise.


DAGLIGDAGEN

Glitner skal være et rart sted at være, hvor legen er i centrum. Hovedopgaven er at skabe rammerne for et aktivt samvær hvor alle trives og udvikler sig.


Lyst og nysgerrighed er drivkraften i barnets leg. Derfor mødes barnet med anerkendelse og indlevelse, så både initiativer og fantasi så vidt muligt kan realiseres.


Børnene er omgivet af omsorgsfulde og tydelige voksne, der er nærværende og engagerede.De voksne tager udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, evner og kompetencer.

Personalet deltager så vidt muligt med en person til fødselsdage, hvis hele klassen inviteres til fødseldag i Glitner tiden.

ÅRETS GANG I GLITNER

Der er forældrekaffe to gange om året. Dette er påbaggrund af ønske fra forældre om at lære hinanden lidt at kende på tværs af klasserne og skabe relationer udenfor barnets egen klasse. Forældrekaffe er efter en forældreundersøgelse besluttet at holdes forår og efterår.

På årets hyttetur med skolen deltager noget af personalet fra Glitner også. Til de nye børn som er startet i april er Glitner åbent kl. 6.30-17

Der holdes Halloween fest en eftermiddag for alle børnene.

Nytårsfest, sommerfest og fastelavnsfest holder vi sammen med skolen og personalet deltager.

Der holdes to forældremøder om året og begge er sammen med skolen.

FORVENTNINGER TIL FORÆLDRE

Det er skolens grundværdi at have et tæt samarbejde mellem hjemmet og skolen. Derfor ønsker personalet i Glitner også et tæt forældresamarbejde omkring det enkelte barn. Der kan være ting som forældre ønsker drøftet med personalet, så kom gerne og tal med os om det. Der kan også være noget som er aktuelt for personalet at drøfte med hjemmet, og derfor tages der gerne kontakt til forældrene. 

Har du som forældre et forslag, ris eller ros til ting vedrørende dagligdagen i Glitner er du velkommen til at kontakte en af personalet. 

Det er vigtigt at hvert barn husker at sige farvel, når det går hjem/hentes. Der bruges extra ressourcer som tages fra de andre børn, hvis der er tvivl om et barn er gået hjemme eller ej. Så hjælp dit barn med at huske at sige farvel til en voksen i Glitner.