Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Optagelse

Optagelse i fremtidige børnehaveklasser:

Til børnehaveklassen skrives alle interesserede på optagelseslisten. Der optages 16-18 elever i børnehaveklassen. De første 14 der er skrevet på listen, vil være sikre på at få tilbudt plads i efteråret før skolestart. De resterende 4 pladser fungerer som et elastik, hvor der kan tages evt. søskendehensyn, hensyn til klassens samlede kønsfordeling, børn af ansatte og f.eks. familier der flytter til området, og allerede er friskolefamilier. Såfremt man ikke er blandt de der tilbydes plads til børnehaveklasse, vil man automatisk blive ført over på venteliste til den aktuelle årgang. Hvis der senere viser sig en mulighed vilman blive kontaktet af skolen.


Vær i god tid:

Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid.


Ring til skolen på tlf.98244266 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.


Optagelse senere i skoleforløbet:

Når en elev ønsker optagelse 1.-9. klasse, kan det ske i løbet af hele skoleåret.Dog anbefaler vi ofte at det sker i forbindelse med en ferie, hvor de normalt er et naturligt skift i forbindelse med emner, temaer m.m. i undervisningen. Optagelsen kan ske såfremt der er ledige pladser i klassen og den samlede lærerstab finder det muligt i forhold til den aktuelle klasse. Ved henvendelser tages der stilling ud fra klassens størrelse, fordeling af drenge og piger i klassen og lærernes vurdering af, om der kan optages en elev i klassen.


Ring og hør om mulighederne for netop jeres familie

Da det sker at en familie flytter fra området, efterlades der af og til en ledig stol på skolen.Det er derfor aldrig spildt at ringe for at høre om mulighederne. Hvis ikke vi kan tilbyde en plads på det aktuelle tidspunkt, kan man blive skrevet på venteliste til den pågældende klasse.


Blanket til indskrivning på Aabybro Friskole

Indskrivningsblanket! Print ud, udfyld og send/aflever til skolen.