Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Undervisning

Undervisningen er skemalagt, men styres af lærernes armbåndsure, og ikke af nogen automatisk klokke. Børnene kaldes ind fra frikvartererne af en håndbetjent klokke. På trods af skemastyringen byder dagligdagen på mange spændende oplevelser for børnene. Skemaet brydes ofte op af ekskursioner, besøg i huset, emnedage og -uger. Spontane indslag kan til eksempel styres af vejret, som kan være afgørende for, om vi går ud og leger eller underviser.

Udflugter styrker indlæringen

Vi forsøger at gøre undervisningen spændende ved at tage børnene med derhen hvor tingene sker. I den forbindelse er der ofte brug for biltransport, små ture indenbys og længere ekskursioner udenbys. Vi forsøger at nedbringe udgifterne, og derved skabe mulighed for flere aktiviteter, ved at bruge forældrenes hjælp til transport.

Skolen har til dette formål en række selepuder som kan lånes, når man skal transportere elever.

Den daglige undervisning er planlagt ud fra følgende tidsskema: 

Mandag​ -  fredag

08.00-08.30

Undervisning

08.30-09.00

Undervisning

09.00-09.30​

Undervisning

Frugtpause + morgensang

10.15-10.45

Undervisning

10.45-11.15

Undervisning

11.15-11.45

Undervisning

Frokostpause

12.20-12.50

Undervisning

12.50-13.20

Undervisning

13.20-13.50

Undervisning

Eftermiddagspause

14.00-14.30

Undervisning

14.30-15.00

Undervisning

15.00-15.30

Undervisning