Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Timestyring

Timestyringen planlægges af lærerne ud fra en vurdering af den enkelte klasses behov, og med skelen til tidligere års forbrug af timer. Ved planlægningen tages der udgangspunkt i Undervisningsministeriets vejledende timetal for grundskolen. Disse vejledende tal sættes i forhold til vores egen hverdag.

Timefordelingen rettes hvert år lidt til - idet f.eks. en 3.kl. ikke nødvendigvis har behov for det samme hvert år. En klasse har måske brug for en ekstra dansktime, medens en anden klasse kan undvære en. Der tilbydes specialundervisning efter gældende regler.

Vi har ikke vore egne læseplaner, men støtter os til de vejledende læseplaner for folkeskolen, som i grove træk skitserer vores arbejdsgrundlag. Grundlæggende er det, at vi i stor udstrækning differentierer undervisningen og forsøger at møde det enkelte barn, hvor det må være fagligt og socialt.