Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Skolefritidsordningen

Glitner

Glitner er et fritidstilbud til eleverne fra børnehaveklassen til og med 3.klasse. Der er tilknyttet en leder og 3 fastansatte pædagogiske medarbejdere. Det er er en målsætningen at såvel leder samt mindst 1 af de pædagogiske medarbejdere har en uddannelsesbaggrund som pædagog. Lederen og den pædagog der er ansat har det primære ansvar for 2 klasser hver. D.v.s. at de er særlig opmærksomme på, hvordan eleverne i klassen trives og udvikles. I forhold til forældresamarbejdet lægger vi stor vægt på åbenhed og gensidig kontakt, hvor vi bl.a. videregiver oplevelser, problemstillinger, trivsel og udvikling.

Forældremøder holdes fælles med skolen.

Glitner har eget lokale, men bruger også børnehaveklassens lokale og samlingssalen Valhalla, når denne er ledig. Derudover bruger vi hele skolens udeareal.

Åbningstider

Glitner er åben på alle skoledage, mandage til torsdag, fra skoleskemas slut til kl.17.00. Fredag til kl.16.30. Der er lukket i efterårsferien, dagene mellem jul og nytår, vinterferien, fredag efter Kristi Himmelfartsdag og i sommerugerne 29, 30 og 31.

De pædagogiske rammer

Når børnene starter i Glitner forsøger vi at skabe tryghed og forudsigelighed, samt lærer dem at respektere og tage hensyn til hinanden. Vi lægger stor vægt på den frie leg, hvor igennem børnene lærer de sociale spilleregler at kende. Det er også i den frie leg at børnene opbygger ven- og kammeratskaber.

Børnene vil gennem dialog lære at løse deres konflikter med støtte og opbakning fra en voksen. Vi vil lære børnene ”god tone”. Vi lægger vægt på en god omgangstone når man taler til og om hinanden. Det er vigtigt at barnet lærer at sætte ord på egne følelser, da de derigennem lærer at udtrykke egne oplevelser.

Det er vigtigt at barnet lærer at lytte – hvilket er gode egenskaber til b.la. konflikthåndtering.

Eftermiddagsmad

Forældrene skiftes til at komme med mad til et mellemmåltid, som serveres ca. kl.14.00. Fredag dog ca. kl. 13,30. Eftermiddagsmaden er et supplement til madpakken, som skal være med til at give energi til resten af eftermiddagen.

Så vidt muligt forberedes eftermiddagsmaden sammen med nogle af børnene, så de derved lærer noget om samarbejde, hygiejne og at være betydningsfulde for fællesskabet. For at sikre variation i måltidet, er der udarbejdet en inspirationsliste til forældrene. Denne udleveres til nye forældre, og er ligeledes tilgængelig på skolens hjemmeside.

Dagligdagen

Glitner skal være et rart sted at være, hvor legen er i centrum. Hovedopgaven er at skabe rammerne for et aktivt samvær hvor alle trives og udvikler sig. Lyst og nysgerrighed er drivkraften i barnets leg. Derfor skal barnet mødes med anerkendelse og indlevelse, så både initiativer og fantasi så vidt muligt kan realiseres.

Børnene skal være omgivet af omsorgsfulde og tydelige voksne, der er nærværende og engagerede.

De voksne skal tage udgangspunkt i det enkelte barns ressorucer, evner og kompetencer.

Åbne værksteder

Målet for åbne værksteder er at børn og voksne skal have nogle oplevelser og udfordringer som udvikler nye færdigheder og hvor man har det sjovt med hinanden. Hvor man inspirerer hinanden og mærker fællesskabet.

Pædagogiske nøgleord

Sunhed, bevægelse og motorisk udvikling

 • ​Nysgerrighed
 • Eksperimenter
 • Udfordringer

Social udvikling

 • Samarbejder
 • Finde egne
 • og andres
 • ressourcer
 • Venskaber

Kulturelle udtryksformer og værdier

​Respekt for naturen

Passe naturen

Brug af naturens ressourcer

Legeplads

Sprog og kommunikation

​​

 • Dokumentation
 • Organisering
 • Ideudvikling
 • Sang og musik
 • Dialog

Sundhed og udvikling

​​

Fysisk udfoldelse

Glæde

Engagement

Udeliv

Natur og miljø

 • Fordybelse
 • Kreativitet
 • Tilegnelse af viden
 • Indlæring af nye færdigheder
 • Idéskabende​