Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Økonomi/skolepenge

Skolepengene er for skoleåret 2022/23 :

Skoledel: 1065 kr/mdr. pr. familie

For barn nummer 2. betales 530 - kr/mrd. Der betales ikke for barn nummer 3 og derover.

Glitner: 825 kr./mdr. pr. barn

For de børn, der bruger bus-befordring (og modtager buskort fra skolen) betales 125 kr. pr. måned. pr. barn og for max. 2 børn pr. familie.


Frugtordning: Der betales kr. 50 pr. måned pr. elev for frugt, som serveres i pausen kl. 9.30. De opkræves sammen med skolepenge.

Skolepenge m.m. opkræves via PBS.

I skolepengene er indeholdt udgifter til lejrture, m.m.

Dog er der en egenbetaling i forbindelse med udenlandsture (især i 8. og eller 9.klasse)

Der kan søges om fripladstilskud fra staten til økonomisk svagt stillede familier. Det er meget væsentligt for os at holde skolepengene på så lille et beløb som muligt, så skolen ikke får social slagside.

Udmeldelsesfrist: løbende måned plus 30 dage