Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Forældresamarbejde

Forældresamarbejde /- indflydelse er en særdeles vigtig ting på skolen. Ikke blot den ene gang om året, hvor bestyrelsen vælges, men også i skolens dagligdag. Problemer af fælles interesse og betydning drøftes på møder mellem de implicerede. Problemer lægger vi vægt på at få løst her og nu. Gensidig tillid er nøgleordene i samarbejdet. Af faste møder kan nævnes et forældremøde pr. klasse i efteråret, samt forældremøder i foråret på tværs af klasserne. Udover at lærerne altid står til rådighed for en snak, inviteres der en gang årligt til forældresamtale.

Atmosfæren på skolen er præget af aktivitet og initiativ, - men alligevel temmelig afslappet.

Gennem praktisk arbejde i diverse udvalg (festudvalg, kulturudvalg, byggeudvalg, loppemarkedsudvalg, basarudvalg, Skt. Hansfestudvalg og Juletræsfestudvalg) er en stor del af familierne engagerede i skolens dagligdag på en eller anden måde. Skolens døre er åbne, dvs. at især forældre, men også andre interesserede, altid er velkomne til at se på / være med / snakke. Udover at det er vort ønske at møde forældrene på skolen i dagligdagen, udøver forældrene også gennem deres gang på skolen deres lovbefalede tilsynspligt.

Hver fredag udsender skolelederen fredagsbrev med orientering om ugen der gik og den kommende uges aktiviteter.

Forældrene gør på skift rent på skolen i weekenden og hovedrengøring i sommerferien. Herudover deltager forældrene ved reparationsarbejder og nybyggerier. Som en lille kompensation for de mange frivillige timer personalet bidrager med (vagtordningen, fællestimerne mv.) er lærere og øvrigt personale kun med i forbindelse med de to hovedrengøringer.
Rengøringsopgaven synes som et lidt trælsomt arbejde, men set i lyset af den pædagogiske værdi, er det helt sikkert indsatsen værd.

Helt naturligt varetager vi på denne måde vores tilsynspligt med skolebygningerne.- Det var hurtigt overstået med rengøringen i dag, der var vel nok ryddet pænt op .... Og for øvrigt passer i vel nok pænt på tingene. Eller! Kan det være rigtigt at vi først skal rydde op, inden det er muligt at komme i gang med rengøringen! ...... Desuden er der mange ting som er ridset og ikke passet ordentligt på!.

Herudover gælder det med rengøringen generelt, at vi på denne måde sparer en del penge, således at skolepengene bliver lavest mulig.