Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Fagfordeling

Fagfordelingen foregår på et møde hvert forår, hvor alle lærerne er til stede. Princippet, der gås ud fra, er, at vi først overvejer, hvad der tjener klassens interesse bedst. Dernæst søger vi at tilgodese, at de områder, der er mest problemfyldte, varetages af de mere erfarne på stedet, og til sidst hvad de enkelte lærere har mere eller mindre lyst til.

Bh.kl.-3.kl.. kl. udgør "lillegruppen", der har mange fælles projekter i årets løb.

På samme måde udgør 4. -6. klasse "mellemgruppen", og 7. -9.klasse "storegruppen", der også har mange fælles timer med mulighed for samarbejde på tværs af klassetrinene.

I dansk, matematik og sprogfag underviser vi primært klassedelt, medens vi i emneundervisningen og enkelte øvrige fag f.eks. idræt, slår flere årgange sammen og sætter flere lærere på at løse opgaverne i fællesskab. Hermed ønsker vi at nedbryde barriererne mellem klassetrinene, og vi opnår, at det bliver helt naturligt for lærerne at lære af hinanden. Emneundervisningen giver eleverne oplevelse af helhed i deres undervisningsdag og er med til at øge deres mulighed for fordybelse i det faglige stof. Mindst én time om ugen er vi sammen alle sammen, fællestimen. På skift forbereder de enkelte klasser og lærere indholdet af disse timer, oftest af underholdende art.

praktiske-, kreative-, og musiske fag

Skolen lægger desuden stor vægt på de praktiske-, kreative-, og musiske fag. For musikkens vedkommende gælder det, at vi, udover den obligatoriske undervisning, tilbyder en række frivillige aktiviteter, tillige med at vi orienterer om den kommunale musikskoles tilbud.

Den kommunale musikskole, søger at tilrettelægge undervisningen så den så vidt muligt foregår på elevens egen skole. Dette gælder også for eleverne på friskolen.

Læseplaner for de enkelte fag, kan i øvrigt læses her