Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Om Aabybro friskole

AABYBRO FRISKOLE blev til på initiativ af tre forældrepar, der ønskede en ny Grundtvig- Koldsk skole. Undervisningen påbegyndtes i august 1980 med 29 børn og 3 lærere. Elevtallet svinger omkring 150 børn fordelt på bh.-9. klasse. Skoledelen varetages overvejende af skolelederen i samarbejde med de 15 ansatte i skoledelen. Skolens fritidsordning Glitner varetages overvejende af Glitners leder samt de 3 øvrige ansatte i Glitner. Derudover er der ansat pedel og skolesekretær.

Skolen kunne sagtens have vokset meget mere og meget hurtigere, men det har fra begyndelsen været tanken, at lade udviklingen foregå i et tempo hvor sjælen kan følge med. Det maksimale elevtal svinger mellem 15-18 pr. klasse, (bl.a. lokalestørrelserne sætter grænser for elevtallet pr. klasse).  Vi anser skolen for fuldt udbygget med det nuværende elevtal. Størstedelen af eleverne kommer fra Aabybro kommune, resten fra nabokommunerne.

Faciliteter på skolen

Aabybro Friskoles bygninger er rejst i årene 1981, 1983,1989, 1998, 2001 og 2007 ved frivillig arbejdskraft fra skolekredsen. I 2004 tilkøbte skolen 10.000 kvm. der nu er henlagt til boldbaner. Dette blev gjort for at fremtidssikre skolen i forhold til byens udvikling. I 2007 blev endnu en udbygning indviet. Denne udbygning indeholdt bl.a. helt nyt skolekøkken. Efter udbygningen blev det muligt at rokerer på de eksisterende lokaler, så vi nu har fået pædagogiskværksted og særskilt SFO-lokale. Skolen har nu ialt 2000 kvm tidssvarende skolebygninger og ca. 20.000 kvm ude-/legeareal.

Målet er at opbygge en skole på en til nutiden passende version af de Grundtvig-Koldske skoletanker. Et snævert samarbejde mellem hjem og skole - et skolemiljø, der mest muligt ligner det, børnene kender hjemmefra. En skole med så lidt institutionspræg, som muligt. Et overskueligt miljø, hvor alle kan føle sig trygge. Et sted, hvor alle kan føle sig frie og gensidigt påvirke hinanden til at yde i fællesskabet og acceptere hinandens forskelligheder.


For at opnå dette mener vi, det er nødvendigt med den lave klassekvotient.