Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Bestyrelsen

Solvej S.Kierulf

(sekretær)

Smedevej 11

9440 Aabybro 

28452165

Flemming Vittrup

Toftegårdsvej 69

9440 Aabybro

20403048

Kirstine Røn Christiansen

(mødeleder)

Fristrupvej 37

9440 Aabybro

50531776

Merete Drustrup Pedersen

(næstformand)

Knøsgårdvej 11

9440 Aabybro

30257931

Jacob Jensen

(formand og kasserer)

Kirkevej 38

9440 Aabybro

21770831

BESTYRELSESARBEJDET PÅ AABYBRO FRISKOLE.

Lovgivning og vedtægter beskriver bestyrelsens formelle arbejdsområder. Bestyrelsen beståer hovedsaligt af forældre til børn på skolen. Det har siden 2008 været et lovkrav at skolekredsen også kan vælge et medlem ind i bestyrelsen. Dette medlem kan godt være en forældre på skolen.

Bestyrelsens sammensætning har sikret at bestyrelsesmedlemmerne, til alle tider har haft stor føling med hvad, der rører sig i skolens dagligdag. De kommer ofte på skolen, for at aflevere eller hente børn, deltage i møder eller arrangementer osv..

At være bestyrelsesmedlem er et spændende arbejde. Der har altid været opbakning på generalforsamlingerne til at lade sig opstille og vælge, denne kendsgerning er fundamental for skolen.

Bestyrelsen mødes en gang om måneden til ordinære bestyrelsesmøder, hvor der orienteres og tales om, hvad der netop nu er aktuelt omkring skolens dagligdag f.eks. - igangværende aktiviteter, evt. pædagogiske-/sociale spørgsmål og problemstillinger og den aktuelle økonomiske situation.

MØDERNE

Selvom møderne har et formelt indhold og styres efter en dagsorden, er tonen hyggelig og ind imellem ganske munter. I følge god dansk tradition sluttes møderne altid med et lille medbragt traktement. Udover de vedtægtsbestemte bestyrelsesmøder mødes bestyrelse og personale et par gange om året til fællesdrøftelser omkring skolens aktiviteter. Sådanne møder er som oftest opdelt i en formel arbejdsdel og en mere social del, som tilsammen udgør et rum til holdningsudveksling og -dannelse, som hjælper til fælles forståelse af opgaver og problemstillinger.

Bestyrelsen deltager hvert år sammen med personalet i en udflugt, som på samme måde bidrager til fælles inspiration og forståelse af opgaverne. Udflugten har naturligvis et højt socialt incitament, som styrker fællesskabet generelt. For at knytte forbindelse mellem bestyrelse og forældregruppe deltager der ved hvert forældremøde en repræsentant for bestyrelsen, som så efterfølgende refererer til den samlede bestyrelse.


Indkaldes der til foredrags- eller pædagogiske aftener er bestyrelsen naturligvis repræsenteret. Sammen med de øvrige forældre deltager bestyrelsen også i diverse udvalg.