Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Skolens daglige ledelse

Skoleleder:

Katrine Sakham Lomborg

Lærere:

Birgitte Bjerregaard 

Claus Bruun Hosbond

Inge Marie Fredborg - souschef

Janni Larsen på barsel

Jeanette Gaunø

Johannes Kristensen 

Lorents Bentzen

Marie Bak

Mette Skou-Sørensen

Michael Lundgaard Jacobsen

Rikke Nielsen

Trine Christensen

Peer Fredborg - barselsvikar

​Timelærere:

Connie Jeppesen - tysk

Jens Olesen - fysik

Nynne Fredborg - idræt

Pædogiske medarbejdere:

Linda Reingaard Augustinus​ - leder af Glitner

Anne Hüche

Annegrethe Thau Jensen

Hanne Thougaard Petersen

​Rasmus Grøn

Tanja Krogh Jensen

Vivi Daugaard

Andet personale:

Kontor:

Berit Brogaard
Kirsten Busk

Pedel:

Finn Krogh Nielsen

Søren Bech

Som ansat på Aabybro Friskole forventes det, at man grundlæggende har lyst til såvel det lærerorienteret som pædagogiske arbejde, at man vil eleverne, at man vil skolen.


Samarbejdsevne og samarbejdsvilje, såvel til forældre, elever og kolleger er bærende for at få skolen til at fungere som en helhed. Alle er ansat efter gældende overenskomst og arbejdstidsregler for de områder hvor de er beskæftiget. Lærer, pædagoger og teknisk administrativt personale. 


I forhold til læreransatte er der udarbejdet en lokalaftale efter gældende retningslinier.
Men derudover oplever den enkelte ansatte at se en del af lønnen udbetalt i form af det miljø, man er med til at skabe, og som man selv i høj grad nyder godt af.


Problemer lægger vi vægt på at få løst her og nu.
Arbejdsatmosfæren blandt personalet er præget af lyst, aktivitet og initiativ.


Selvom man automatisk inddrages i samarbejde med det øvrige personale omkring væsentlige dele af undervisningen, er der stadig rum til stor personlig frihed og ansvar.


Ved personaleansættelse på Aabybro Friskole er alle, bestyrelse og ansatte, med på råd.