Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Vi anbefaler, at familier som ønsker at benytte friskolen skriver deres børn ind på skolen i god tid. Ring til skolen på tlf. 98 24 42 66 eller send en mail, hvis I ønsker en samtale.

Skolens daglige ledelse

Skoleleder:

Kim Rotbøll Egeberg

Viceskoleleder:​

Lærere:

Birgitte Bjerregaard 

Christina Varmdal (Barsel)

Claus Bruun Hosbond

Frederik Karlsbo

Janni Krabbe 

Jeanette Gaunø

Henrik Bækgaard

Lorents Bentzen

Mads Thøgersen

Marie Bak

Mette Skou-Sørensen

Michael Lundgaard Jacobsen

Rikke Nielsen

Mette Høst

Pædogiske medarbejdere:

Anne Jensen - leder af Glitner

Astrid Borup

Janna Hentz

Hanne Thougaard Petersen

Lorents Bentzen

Tanja Krogh Jensen

Vivi Daugaard

Andet personale:

Kontor:

Berit Brogaard
Kirsten Busk

Pedel:

Christian Dam Pedersen

Som ansat på Aabybro Friskole forventes det, at man grundlæggende har lyst til såvel det lærerorienteret som pædagogiske arbejde, at man vil eleverne, at man vil skolen.


Samarbejdsevne og samarbejdsvilje, såvel til forældre, elever og kolleger er bærende for at få skolen til at fungere som en helhed. Alle er ansat efter gældende overenskomst og arbejdstidsregler for de områder hvor de er beskæftiget. Lærer, pædagoger og teknisk administrativt personale. 


I forhold til læreransatte er der udarbejdet en lokalaftale efter gældende retningslinier.
Men derudover oplever den enkelte ansatte at se en del af lønnen udbetalt i form af det miljø, man er med til at skabe, og som man selv i høj grad nyder godt af.


Problemer lægger vi vægt på at få løst her og nu.
Arbejdsatmosfæren blandt personalet er præget af lyst, aktivitet og initiativ.


Selvom man automatisk inddrages i samarbejde med det øvrige personale omkring væsentlige dele af undervisningen, er der stadig rum til stor personlig frihed og ansvar.


Ved personaleansættelse på Aabybro Friskole er alle, bestyrelse og ansatte, med på råd.